Thực hiện kế hoạch số 47/KH-SCT ngày 09/7/2018 của Sở Công thương về việc triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch (gọi tắt là Bộ quy tắc) đối với các cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, vừa qua, UBND thành phố đã có văn bản số 4274/UBND-PKT ngày 30/7/2018 thực hiện việc triển khai Bộ quy tắc đến với các cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn Thành phố.

Nội dung của Bộ Quy tắc nhằm định hướng nhận thức, thay đổi hành vi, hình thành thói quen, thái độ, cách ứng xử văn minh, lịch sự của tổ chức, cá nhân tham gia du lịch.Việc ứng xử văn hóa trong hoạt động du lịch nhằm thúc đẩy ngành du lịch phát triển một cách bền vững hơn, cũng như chấn chỉnh những hành vi giao tiếp chưa đúng mực đối với du khách, làm ảnh hưởng đến môi trường phát triển kinh tế trong hoạt động du lịch của địa phương.

Theo đó, UBND Thành phố giao cho  Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Tài chính – Kế hoạch, Đội Quản lý thị trường số 2, Công an thành phố thực hiện kiểm tra chống các hành vi buôn lậu, hàng cấm, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại nhằm ngăn chặn các hành vi buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra việc đăng ký kinh doanh, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết của các hộ kinh doanh; xử lý nghiêm đối với các hành vi tăng giá đối với khách du lịch. Kết hợp tuyên truyền cho các hộ kinh doanh thực hiện Bộ quy tắc ứng xử, không thực hiện hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch mua hàng. Đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã, Ban quản lý các chợ, siêu thị có kế hoạch uyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên Bộ quy tắc ứng xử đến bà con tiểu thương tại các chợ, khu phố trên địa bàn thông qua các hình thức như tuyên truyền trực tiếp, loa truyền thanh tại chợ, siêu thị…. Đặc biệt là các địa bàn trọng điểm về du lịch.

Lồng ghép với việc triển khai Bộ Quy tắc, UBND Thành phố cũng đã đề nghị UBND các phường, xã  phối hợp với Đội Trật tự Đô thị, các đơn vị chức năng liên quan thị thực hiện giải tỏa các điểm họp chợ tự phát tại các phường trên địa bàn mình quản lý, cũng như thường xuyên chấn chỉnh công tác quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè tại điểm họp chợ tự phát trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, phấn đấu không để phát sinh, tái lập các điểm chợ tự phát theo kế hoạch đã ban hành trên địa bàn tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, để lại ấn tượng tốt cho du khách.

Theo báo Bà Rịa Vũng Tàu

TIN HAY NÊN XEM