Nhơn Trạch 2 đạt doanh thu 5.650 tỷ đồng, giá vốn tăng khiến lợi nhuận gộp giảm 20% và lợi nhuận trước thuế chỉ tăng nhẹ 7,7% trong 9 tháng đầu năm.

Theo báo cáo tài chính quý III/2018 của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2), tính đến ngày 30/9, tổng tài sản giảm 17% còn 8.209 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm mạnh 1.112 tỷ đồng còn 1.989 tỷ đồng so với cuối năm 2017. Nguyên nhân, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 45% còn 490 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khách hàng giảm 433 tỷ đồng còn 1.429 tỷ đồng. Công ty giảm giữ tiền mặt nhưng tăng 85% tương đương tiền lên 130 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong khoản phải thu ngắn hạn của Nhơn Trạch 2 hiện công ty còn phải thu 1.239 tỷ đồng của công ty Mua bán Điện và phải thu 164 tỷ đồng của khoản tiền bổ sung theo giá bán điện của Nhà máy Điện Tuabin khí Chu trình hỗn hợp NT2 giai đoạn 01/5/2012 – 31/12/2013. Ngoài ra, NT2 còn 42 tỷ đồng khoản phải thu lãi trả chậm dự thu công ty Mua bán Điện năm 2012.

Trong kỳ, tài sản dài hạn của công ty cũng giảm 644 tỷ đồng còn 6.219 tỷ đồng.

Nhơn Trạch 2 cũng vay ngắn hạn tại ngân hàng 1.078 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng so với cuối năm 2017, vay dài hạn giảm 508 tỷ đồng còn 2.123 tỷ đồng.

Nguồn vốn chủ sở hữu còn 3.689 tỷ đồng, giảm 1.296 tỷ đồng do công ty dùng lợi nhuậnchưa phân phối để chi trả cổ tức còn lại năm 2017 là 20%, tạm ứng cổ tức 2018 tỷ lệ 15%… Trong đó, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP nhận tới 1.075 tỷ đồng cổ tức từ Nhơn Trạch 2.

Tính đến ngày 30/9, doanh thu bán hàng của Nhơn Trạch 2 đạt 5.650 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ 2017. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nên lợi nhuận gộp giảm 20% còn 756 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm mạnh 57% còn 176 tỷ đồng cũng chỉ giúp lợi nhuận từ kinh doanh tăng nhẹ 7,7% lên 555 tỷ đồng. Lợi nhuận khác không đóng góp nhiều và cũng giảm 17% còn 895 triệu đồng khiến lợi nhuận trước thuế tăng tương ứng 7,7% lên mức 556 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Nhơn Trạch 2 trong 9 tháng đầu năm nay đạt 528 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với 490 tỷ đồng cùng kỳ 2017.

Theo Nhịp Sống Kinh Doanh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *