UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kêu gọi đầu tư dự án Vườn thú hoang dã Safari và Khu Du lịch nghỉ dưỡng Bình Châu – Việt Nam.

Được biết, Dự án Vườn thú hoang dã Safari và Khu Du lịch nghỉ dưỡng Bình Châu do Công ty Cổ phần Đầu tư Vườn thú hoang dã Safari và Khu Du lịch nghỉ dưỡng Bình Châu – Việt Nam (liên doanh Việt Nam – Hồng Kông) làm chủ đầu tư.

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2005, UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2009. Với mục tiêu thiết kế, phát triển, quản lý vườn thú đẳng cấp quốc tế và đầu tư khu du du lịch tích hợp mang tầm quốc tế, dự án có diện tích khoảng 530 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 500 triệu USD.

Đến nay, nhà đầu tư đã không triển khai dự án theo như cam kết. Do đó, UBND tỉnh đã có văn bản chấm dứt hoạt động của dự án, đồng thời đưa dự án này vào danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, đã có 4 nhà đầu tư trong và ngoài nước có văn bản đề nghị được đầu tư vào khu đất 530 ha nêu trên.

Sau khi tổng hợp ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất 3 phương án để lựa chọn nhà đầu tư bao gồm: phương án thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật Đấu thầu, phương án đấu giá quyền sử dụng đất và phương án xét chọn nhà đầu tư.

Trên cơ sở đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan để tìm ra phương án lựa chọn nhà đầu tư khả thi, hiệu quả nhất đầu tư vào khu đất nêu trên, đồng thời tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên tham dự họp, bổ sung, tổng hợp và hoàn chỉnh lại báo cáo để trình Thường trực UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Theo Trí thức trẻ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *